Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą ważnej do dnia 1 września 2027 roku
Uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej ważnej do dnia 31 grudnia 2030 roku
Pierwsze dostawy energii elektrycznej z użyciem sieci dystrybucyjnej należącej do GET EnTra Sp. z o.o.

Spółka GET EnTra Sp. z o.o. przekroczyła miliard złotych obrotu w 2016 roku.

Zawarcie pierwszej transakcji na rynku gazu.

Dopuszczenie Spółki do działania na RDNiBg oraz RTT na gaz prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2016

  • Tlo 1
  • Tlo 7
  • Tlo 4