Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2023 r. GET EnTra Sp. z o.o. uzyskała przedłużenie ważności koncesji na obrót energią elektryczną do kwietnia 2034 r.

Wybór Tomasza Krzyżewskiego Prezesa Zarządu Dyrektora, Obrotu Energią GET EnTra Sp. z o.o. do Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2022 roku GET EnTra Sp. z o.o. została wyznaczona na rok 2023 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2020 roku została zatwierdzona taryfa GET EnTra Sp. z o.o. dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, obowiązująca od 1 listopada 2022 roku.
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2020 roku została zatwierdzona zmiana do taryfy GET EnTra Sp. z o.o. dla energii elektrycznej zatwierdzoną decyzją z dnia 30 października 2019 roku.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2019 roku została zatwierdzona taryfa GET EnTra Sp. z o. o. dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, obowiązująca od 1 grudnia 2019 roku.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2019 roku, GET EnTra została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 1 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2030 roku, na obszarze określonym w otrzymanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. 

Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą ważnej do dnia 1 września 2027 roku
Uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej ważnej do dnia 31 grudnia 2030 roku
Pierwsze dostawy energii elektrycznej z użyciem sieci dystrybucyjnej należącej do GET EnTra Sp. z o.o.

Spółka GET EnTra Sp. z o.o. przekroczyła miliard złotych obrotu w 2016 roku.

Zawarcie pierwszej transakcji na rynku gazu.

Dopuszczenie Spółki do działania na RDNiBg oraz RTT na gaz prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015 / Polityka Prywatności / Polityka cookies

DomiArt, 2015/20

  • Tlo 1
  • Tlo 7
  • Tlo 4