Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2019 roku została zatwierdzona taryfa GET EnTra Sp. z o. o. dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, obowiązująca od 1 grudnia 2019 roku.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2019 roku, GET EnTra została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 1 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2030 roku, na obszarze określonym w otrzymanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. 

Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą ważnej do dnia 1 września 2027 roku
Uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej ważnej do dnia 31 grudnia 2030 roku
Pierwsze dostawy energii elektrycznej z użyciem sieci dystrybucyjnej należącej do GET EnTra Sp. z o.o.

Spółka GET EnTra Sp. z o.o. przekroczyła miliard złotych obrotu w 2016 roku.

Zawarcie pierwszej transakcji na rynku gazu.

Dopuszczenie Spółki do działania na RDNiBg oraz RTT na gaz prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 1
  • Tlo 7
  • Tlo 4