12 stycznia 2004 roku GET EnTra Sp. z o.o. przystąpiła w charakterze członka wspierającego do Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), dobrowolnego, samorządnego, trwałego i apolitycznego zrzeszenia działającego w celach niezarobkowych. Do podstawowych zadań TOE należy podejmowanie działań wspomagających rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw, rynku instrumentów pochodnych oraz tworzenie standardów handlu wymienionymi wyżej produktami.

www.toe.pl

Rada Zarządzająca Towarzystwa Obrotu Energią powołała w 2004 roku zespół zadaniowy ds. EFET, którego celem jest ujednolicenie i wdrożenie w Polsce, funkcjonującej w wielu krajach Unii Europejskiej standardowej umowy zakupu/sprzedaży energii elektrycznej. Przewodniczącym zespołu jest Tomasz Krzyżewski, Dyrektor Obrotu Energią GET EnTra Sp. z o.o.

www.toe.pl/pl/start/9-efet/32-zespol-efet-toe

8 września 2003 roku GET EnTra Sp. z o.o. została przyjęta w poczet członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

www.igeos.pl

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tło 0
  • Tlo 8
  • Tlo 4