Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2020 roku została zatwierdzona zmiana do taryfy GET EnTra Sp. z o.o. dla energii elektrycznej zatwierdzoną decyzją z dnia 30 października 2019 roku.

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 1
  • Tlo 7
  • Tlo 4