Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy dane dotyczące struktury zużytych paliw i innych nośników energii pierwotnej do produkcji energii elektrycznej sprzedanej przez GET EnTra Sp. z o.o. w roku 2023, oraz o wpływie wytworzonej energii na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń.

Pragniemy przy tym poinformować, iż znaczącą część tej energii nasza spółka zakupiła poprzez platformy obrotu energią elektryczną. W przybliżeniu założyliśmy, iż struktura tej części paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej oraz wpływ tej części wytworzonej energii na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń, były podobne do średniej struktury obserwowanej w Polsce w roku 2022.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez GET EnTra Sp. z o.o. w roku 2023.

 

Lp.Źródła energiiUdział procentowy (suma 100%)
1. Odnawialne źródła energii 23,71%
2. Węgiel kamienny 46,82%
3. Węgiel brunatny 21,13%
4. Gaz ziemny 8,34%

Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej, o której mowa w pkt. 1.

 

                        

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez GET EnTra Sp. z o.o. w 2023 roku.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia Energii elektrycznej na środowisko: GET EnTra Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa.

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
  [Mg/MWh]

Łącznie: OZE, węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne

0,64386 0,00041 0,00044 0,00002 -

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015 / Polityka Prywatności / Polityka cookies

DomiArt, 2015/20

  • Tlo 3
  • Tlo 7
  • Tlo 5