Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy dane dotyczące struktury zużytych paliw i innych nośników energii pierwotnej do produkcji energii elektrycznej sprzedanej przez GET EnTra Sp. z o.o. w roku 2022, oraz o wpływie wytworzonej energii na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń.

Pragniemy przy tym poinformować, iż znaczącą część tej energii nasza spółka zakupiła poprzez platformy obrotu energią elektryczną. W przybliżeniu założyliśmy, iż struktura tej części paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej oraz wpływ tej części wytworzonej energii na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń, były podobne do średniej struktury obserwowanej w Polsce w roku 2021.

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 3
  • Tlo 7
  • Tlo 5