W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, w związku z przekazaniem GET EnTra Sp. z o. o. przez Państwa danych osobowych, w imieniu GET EnTra Sp. z o. o. informujemy, że:
 
  1. Administratorem Państwa danych jest GET EnTra Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015677, NIP: 525-20-72-533;
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane głównie w celu realizacji zawartej z GET EnTra Sp. z o. o. umowy.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonania umowy, w tym jest to: imię i nazwisko/nazwa, adres e-mail, konto umowy, numer telefonu, adres miejsca zamieszkania i/lub adres korespondencyjny, numer PESEL, seria i numer dokumentu identyfikującego Państwa tożsamość, dane związane z płatnościami, numer i stan licznika energii elektrycznej.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GET EnTra Sp. z o. o.  wyłącznie w celach realizacji Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest stroną, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w celu ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Sprzedawcy lub Odbiorcy (2 lata).
  7. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Sprzedawca powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
  8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
  9. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
  10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: GET EnTra Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 53 00-697 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

 

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015 / Polityka Prywatności / Polityka cookies

DomiArt, 2015/20