Firma GET EnTra Sp. z o.o. istnieje na rynku pod obecną nazwą od listopada 2014 roku. Nasza historia jednak sięga roku 1998, kiedy to spółka rozpoczęła działalność w Polsce pod nazwą Enron Poland Sp. z o.o., a następnie jako JAC EnTra Sp. z o.o. i Mercuria Energy Trading Sp. z o.o.

Od początku swojej działalności zajmujemy się obrotem energią elektryczną na własny rachunek i ryzyko.

 

Najważniejsze daty

 

Wrzesień 2023 10-letnia koncesja na obrót energią elektryczną z terminem ważności do kwietnia 2034 r.
Marzec 2023 Wybór Tomasza Krzyżewskiego, Prezesa Zarządu, Dyrektora Obrotu Energią GET EnTra Sp. z o.o., do Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią     
Styczeń 2023 Obroty firmy w roku 2022 wyniosły około 730 milionów złotych
Styczeń 2022 Zmiana adresu siedziby Spółki z dniem 1 stycznia 2022 r.
31 stycznia 2020 Obroty firmy w roku 2019 wyniosły miliard złotych
Listopad 2019 Zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, obowiązująca od 1 grudnia 2019 roku               
Październik 2019 GET EnTra Sp. z o.o. wyznaczona operatorem  systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej
Lipiec 2019 Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą ważnej do dnia 1 września 2027 roku  
Maj 2019 GET EnTra Sp. z o.o. wśród 200 największych firm w Polsce wg rankingu "Wprost"  
Marzec 2019 Wybór Tomasza Krzyżewskiego, Dyrektora Obrotu Energią GET EnTra Sp. z o.o., do Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią  
Marzec 2019 Uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej ważnej do dnia 31 grudnia 2030 roku  
30 stycznia 2019 Spółka GET EnTra kolejny rok zakończyła z ponad miliardowym obrotem  
Listopad 2018 Pierwsze dostawy energii elektrycznej z użyciem sieci dystrybucyjnej należącej do GET EnTra Sp. z o.o.  
5 lipca 2017 Dopuszczenie Spółki do działania na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przez Towarową Giełdę Energii S.A.                                                                                                                                                                                                                                      
30 stycznia 2017 Spółka GET EnTra Sp. z o.o. przekroczyła miliard złotych obrotu w 2016 roku.  
26 październik 2016 Zawarcie pierwszej transakcji na rynku gazu.  
13 maja 2016 Dopuszczenie Spółki do działania na RDNiBg oraz RTT na gaz prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.  
12 grudnia 2014 Zmiana nazwy Spółki z Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. na GET EnTra Sp. z o.o.  
Listopad 2014 Udziały w spółce GET EnTra Sp. z o.o. zostają zakupione przez CNT S.A.  
Grudzień 2013 Obroty firmy w roku 2013 wyniosły około 800 milionów PLN.  
Sierpień 2012 15-letnia koncesja na obrót paliwami gazowymi.  
Kwiecień 2009 Nowa 15-letnia koncesja na obrót energią elektryczną (kraj i zagranica).  
12 marca 2009 Spółka otrzymała nagrodę GAZELA BIZNESU 2008 w IX edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm.  
08 sierpnia 2007 Dopuszczenie Uchwałą Towarowej Giełdy Energii S.A. do członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia dla praw majątkowych będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.
21 maja 2007 Spółka zmieniła nazwę na Mercuria Energy Trading Sp. z o.o.  
21 lutego 2007 Dopuszczenie Uchwałą Towarowej Giełdy Energii S.A. do działania na Rynku Dnia Następnego.  
Styczeń 2007 Pierwszy zakup energii wytwarzanej w skojarzeniu.  
22 listopada 2006 Dopuszczenie Uchwałą Towarowej Giełdy Energii S.A. do działania na Rynku Uprawnień do Emisji.  
Październik 2006 Zawarcie pierwszej w historii Spółki umowy na zakup energii wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.     
Styczeń 2006 Zawarcie pierwszej w historii Spółki umowy na zakup certyfikatów zielonych.  
22 grudnia 2005 Dopuszczenie Uchwałą Towarowej Giełdy Energii S.A. do działania w zakresie Rynku Praw Majątkowych.       
28 września 2005 Zawarcie umowy o uczestnictwo w Internetowej Platformie Obrotu Energią Elektryczną - poee.  
14 kwietnia 2005 Pierwsze uczestnictwo w aukcjach dziennych.
Listopad 2003 Pierwsza transakcja eksportowa (rynek niemiecki).
29 stycznia 2003 Pierwsza sesja handlowa wdrożonego przez Spółkę elektronicznego systemu obrotu energią elektryczną KANTOR ENERGII.                                                       
12 lutego 2002 Spółka zmieniła nazwę na JAC EnTra Sp.z o.o.
Wrzesień 2001 Zawarcie wieloletniego kontraktu opcyjnego na zakup energii (prawdopodobnie pierwszy tego typu kontrakt w polskiej energetyce).
Kwiecień 1999 10-letnia koncesja na obrót energią elektryczną (kraj i zagranica).

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015 / Polityka Prywatności / Polityka cookies

DomiArt, 2015/20

  • Tlo 1
  • Tlo 7
  • Tlo 4