Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez GET EnTra Sp. z o.o. w roku 2021.

 

Lp.Źródła energiiUdział procentowy (suma 100%)
1. Odnawialne źródła energii 12,56%
2. Węgiel kamienny 53,60%
3. Węgiel brunatny 26,14%
4. Gaz ziemny 7,70%

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 3
  • Tlo 7
  • Tlo 5