Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez GET EnTra Sp. z o.o. w roku 2022.

 

Lp.Źródła energiiUdział procentowy (suma 100%)
1. Odnawialne źródła energii 17,37%
2. Węgiel kamienny 50,10%
3. Węgiel brunatny 26,82%
4. Gaz ziemny 5,71%

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 3
  • Tlo 7
  • Tlo 5