Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej, o której mowa w pkt. 1.

              

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 3
  • Tlo 7
  • Tlo 5