Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2019 roku, GET EnTra została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 1 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2030 roku, na obszarze określonym w otrzymanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. 

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 1
  • Tlo 7
  • Tlo 4