Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2023 r. GET EnTra Sp. z o.o. uzyskała przedłużenie ważności koncesji na obrót energią elektryczną do kwietnia 2034 r.

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 1
  • Tlo 7
  • Tlo 4