Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2020 roku została zatwierdzona taryfa GET EnTra Sp. z o.o. dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, obowiązująca od 1 listopada 2022 roku.

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 1
  • Tlo 7
  • Tlo 4