Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2022 roku GET EnTra Sp. z o.o. została wyznaczona na rok 2023 sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 1
  • Tlo 7
  • Tlo 4