12 stycznia 2004 roku GET EnTra Sp. z o.o. przystąpiła w charakterze członka wspierającego do Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), dobrowolnego, samorządnego, trwałego i apolitycznego zrzeszenia działającego w celach niezarobkowych. Do podstawowych zadań TOE należy podejmowanie działań wspomagających rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw, rynku instrumentów pochodnych oraz tworzenie standardów handlu wymienionymi wyżej produktami.

www.toe.pl

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tło 0
  • Tlo 8
  • Tlo 4