Szanowni Państwo,

Aby uchronić odbiorców energii elektrycznej, rząd zaproponował rozwiązane nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że dla niektórych odbiorców przypisanych do grupy taryfowej G ceny energii w 2023 roku będą zamrożone na poziomie z 2022 roku. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku weszła w życie 18 października 2022 roku.

 
 
Cena energii elektrycznej będzie zamrożona na poziomie z 2022 roku dla poniższych limitów zużycia:

o        Dla większości gospodarstw domowych: 2000 kWh

  Jeśli korzystasz z grupy taryfowej G i nie masz uprawnień do podwyższonego limitu – nie składaj oświadczenia.

o        Dla rodzin wielodzietnych: 3000 kWh

Jeśli jesteś rodzicem rodziny wielodzietnej i posiadasz Kartę Dużej Rodziny – złóż oświadczenie do 30 czerwca 2023 roku.

o        Dla osób z niepełnosprawnościami: 2600 kWh

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub mieszkasz z taką osobą – złóż oświadczenie do 30 czerwca 2023 roku.

 

                                                                                                             10% rabatu z tytułu oszczędzania energii
Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, jeśli między 1 października 2022 roku a 31 grudnia 2023 roku odbiorca uprawniony zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10% w porównaniu z okresem od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, to w 2024 roku sprzedawca zaoferuje mu upust w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

 

 

Cena maksymalna

Wsparciem zostały objęte również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, w tym także podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh netto. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy do 30 listopada br. złożyć oświadczenie. W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Dodatkowo odbiorca uprawniony,  który po 30 listopada 2022 roku złoży stosowne oświadczenie oraz zawarł umowę sprzedaży bądź umowę kompleksową po 23 lutego 2022 roku lub po 23 lutego 2022 roku uległa zmianie cena w jego umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej, którą zawarł przed tym dniem, skorzysta z ceny maksymalnej w rozliczeniach za okres od dnia zawarcia umowy lub wejścia w życie zmiany po 30 listopada 2022 roku.

 

W przypadku większości odbiorców w gospodarstwach domowych (po przekroczeniu progu rocznego limitu zużycia określonego w ustawie zamrażającej ceny energii) cena maksymalna będzie wynosiła 693 zł/MWh netto.

 

 

Jak skorzystać z uprawnienia do wyższego limitu?

Aby skorzystać z limitu zużycia ponad 2000 kWh, należy złożyć Oświadczenie  wraz z dokumentami wymienionymi w Oświadczeniu, w niżej wskazany sposób:

o    W formie papierowej – dla Oświadczeń własnoręcznie podpisanych: 

·         Korespondencyjnie - pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij listownie na adres korespondencyjny:

GET EnTra Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 53
00-697 Warszawa

 

 Pamiętaj, że jeśli wyślesz oświadczenie w formie papierowej na adres korespondencyjny, będzie się liczyła data stempla pocztowego.

 

·         Osobiście – pobierz wniosek, wypełnij i dostarcz do siedziby GET EnTra Sp. z o.o. 

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane.

 

o    W formie elektronicznej – pobierz wniosek, wypełnij, podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną i wyślij na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Ważne dokumenty:

  • Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej – pobierz
  • Oświadczenie składane przez Odbiorców uprawnionych - pobierz
  • Jak wypełnić Oświadczenie składane przez Odbiorców uprawnionych - pobierz instrukcję

GET EnTra sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2015

DomiArt, 2015/2020

  • Tlo 3
  • Tlo 7
  • Tlo 5
  • Tlo 3
  • Tlo 7
  • Tlo 5